ประกาศหน้าเว็บ

กิจกรรมประกวดเชียร์หลีดเดอร์ Freshy ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

ผลการประกวด ของนักศึกษาประจำปี 2561
1.เชียร์หลีดเดอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
2.ดาวมหาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3.เดือนมหาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1