ประกาศหน้าเว็บ

โครงการศึกษาดูงาน บริษัท เวิร์คพอยท์

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบันฑิต (บธ.ด.)
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิขอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาดูงานบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์