ประกาศหน้าเว็บ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Japan Business Workshop”

 

 

 

 

 

 

 

 

                 โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Japan Business Workshop” การเรียนรู้มารยาทในการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่นให้แก่นักศึกษา มจพ. ได้รับเกียรติจาก Mr.Makoto FUJII ประธาน HR Japan และผู้แทนด้านการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยาย วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี