ประกาศหน้าเว็บ

ภาพบรรยากาศโครงการ “มือใหม่หัดลงทุนในตลาดหุ้น”

 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “มือใหม่หัดลงทุนในตลาดหุ้น” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมเสวนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของตลาดทุนเพิ่มขึ้น สามารถลงทุนในตลาดทุนได้ และเกิดความตื่นตัวในการสนับสนุนการลงทุนในตลาดทุน