ประกาศหน้าเว็บ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “พลิกวิกฤตสร้างโอกาสในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ”

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่น 12 จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “พลิกวิกฤตสร้างโอกาสในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ” (Turning Crisis into Opportunity in the Age of AI and Automation) ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและเสวนาทางวิชาการ เรื่อง พลิกวิกฤตสร้างโอกาสในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังนี้ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ศาสตราจารย์ ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ดำเนินรายการเสวนา โดยคุณนิติรัฐ บัวจันทร์ ค่าลงทะเบียนงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราคา 500 บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองได้ที่ คุณกุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ โทร.081-7878955 หรือลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZcKi8trmQ6SYr3cL7
คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มจพ. สามารถเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย