ไม่มีหมวดหมู่

ภาพบรรยากาศงานสัมนา “พลิกวิกฤตสร้างโอกาสในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ”

               คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “พลิกวิกฤตสร้างโอกาสในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ” (Turning Crisis into Opportunity in the Age of AI and Automation) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงานและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งให้เกียรติมาในนามผู้แทน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และมี คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานร่วมเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “พลิกวิกฤตสร้างโอกาสในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะ” (Turning Crisis into Opportunity in the Age of AI and Automation) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียติเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังนี้ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ศาสตราจารย์ ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ดำเนินรายการเสวนา…