ประกาศหน้าเว็บ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบ TCAS 63 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษและสหกิจศึกษา)

📁รับสมัครทั้ง 2 สาขาวิชา (วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส.)
*สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR)
*สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS)

🎯 เรียนที่ มจพ.กรุงเทพฯ

TCAS 1 รอบ PORTFOLIO
TCAS 2 รอบ QUOTA สอบข้อเขียน
TCAS 4 รอบ ADMISSION
TCAS 5 รอบ DIRECT ADMISSION

💰 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
*สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรปกติ (BBR) 25,000 บาท ต่อภาคเรียน

*สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
หลักสูตรปกติ (BMS) 25,000 บาท ต่อภาคเรียน
หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน
(BMSs) 27,000 บาท ต่อภาคเรียน
หลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน
(BMSx) 27,000 บาท ต่อภาคเรียน

📋 ระเบียบการรับสมัคร คลิก :
http://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/project_tabs/358

🔎 สมัครออนไลน์ คลิก :
https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart.aspx?ReturnUrl=%2f

☎️ สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3804, 3808
📞 หรือ 08 6046 5741 (พี่ตวง)