คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดบริการวิชาการ ในหัวข้อ “Service Mind to Service Excellence การบริการด้วยใจเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”
ประกาศหน้าเว็บ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดบริการวิชาการ ในหัวข้อ “Service Mind to Service Excellence การบริการด้วยใจเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดบรรยาย เรื่อง ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กับความสำเร็จขององค์กรเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “Service Mind to Service Excellence การบริการด้วยใจเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้และแชร์ประสบการณ์ ด้านการบริการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการลูกค้าและเทคนิคต่างๆ ในการบริการ ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช ธรรมกรณ์ และอาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานสาขาบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา