ประกาศหน้าเว็บ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดบริการวิชาการ ในหัวข้อ “Service Mind to Service Excellence การบริการด้วยใจเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จัดบรรยาย เรื่อง ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กับความสำเร็จขององค์กรเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “Service Mind to Service Excellence การบริการด้วยใจเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้และแชร์ประสบการณ์ ด้านการบริการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการลูกค้าและเทคนิคต่างๆ ในการบริการ ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช ธรรมกรณ์ และอาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ปิณฑะแพทย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานสาขาบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา