คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่อาชีพ
ประกาศหน้าเว็บ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่อาชีพ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่อาชีพ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเปิดบ้านให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหลักสูตรการเรียนการสอน