ประกาศหน้าเว็บ

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “บทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์กับ Business Partner (HRBP)”