ประกาศหน้าเว็บ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม”

ขอเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
ในหัวข้อ “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีกับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม”
ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
*** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ****
https://docs.google.com/forms/d/1pcU7qrGEXWu54NIoi-gGxiwKW_yJgDBfGs1uMDg0XbM/edit