ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การออกแบบ ‘คน’ และ ‘นวัตกรรม’ ในยุคดิจิทัล Design ‘Yourself’ and ‘INNOVATION’ in the Digital Era
ประกาศหน้าเว็บ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การออกแบบ ‘คน’ และ ‘นวัตกรรม’ ในยุคดิจิทัล Design ‘Yourself’ and ‘INNOVATION’ in the Digital Era

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การออกแบบ ‘คน’ และ ‘นวัตกรรม’ ในยุคดิจิทัล Design ‘Yourself’ and ‘INNOVATION’ in the Digital Era
โดย
ดร.พยัต วุฒิรงค์
นักบริหารจัดนวัตกรรมและสร้างคุณค่าแถวหน้าของไทย
ผู้สร้างความสำเร็จในการเปลี่ยนทุก Idea สู่ Commercialization
ผู้เขียนหนังสือ ‘สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่’
14 มีนาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น.
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn3dsvW0RYsMf29xQ4ducydQTSf4C6l2Fa2p_1o-9qbOU9dg/viewform?usp=sf_link