เพิ่มถอนวิชาเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ที่ ตึก 96 ได้ที่ ชั้น 2 สำนักงาน

เพิ่มถอนวิชาเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ที่ ตึก 96 ณ ชั้น 2 สำนักงาน ถึงสิ้นเดือนนี้ ขอคุณครับ