พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกันเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560