เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (X-DBR

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (X-DBR) นำทีมโดย ดร.สุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณเรวัต สุนทรวิภาค ประธานนักศึกษา X-DBR รุ่นที่ 10 นักศึกษา X-DBR และบุคลากรคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา