คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19”

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19” (Strengthening Thailand’s Industrial Business: A Post COVID-19 Perspective) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. และทาง Zoom Webinar โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติและบรรยายพิเศษ เรื่อง เปิดมุมมองธุรกิจอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างความเข้มแข็งหลังวิกฤติ COVID-19 มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังนี้ คุณศุภกิจ บุญศิริ คุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ และดร.นครินทร์ อมเรศ ดำเนินรายการเสวนา โดยคุณปรียนันทน์ กิติญาสวัสดิ์ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวสันต์ พลาศัย 0819149175 หรือลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/moj7m คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มจพ. สามารถเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย