คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ในโอกาสนี้ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562