โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR)

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (X-DBR)

สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ http://grade.admission.kmutnb.ac.th

รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ https://bid.kmutnb.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 0-2555-2000 ต่อ 2407 , 2422

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3510 , 3818 LINE : https://lin.ee/jozU3Rs

E-mail : bhrd.bid.kmutnb@gmail.com