ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหาร
ธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (X-DBR) สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2565
ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/ รายละเอียดหลักสูตรดูได้ที่ https://bid.kmutnb.ac.th/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 0-2555-2000 ต่อ 2407, 2422 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3510, 3818 LINE : https://lin.ee/jozU3Rs
E-mail : bhrd.bid.kmutnb@gmail.com