กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤษภาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ คลิก
ตรวจสอบตารางสอบและเงื่อนไขการสอบได้ที่ ตรวจสอบ

แจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ
0 2555 2000 ต่อ 3808 (คุณพันธุ์ทิพย์)