เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการต่อปริญญาไปที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์ BBR-D
สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (ยกเว้น สาขาบริหารธุรกิจ)
ที่กำลังจะจบภาคการศึกษาที่ 2/2566 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีใบที่ 2 ได้
โดยต้องมี Transcript มายื่นในวันมอบตัว
เรียน 3 ภาคการศึกษา ฝึกงานสถานประกอบจริง 5 เดือน
เรียนจันทร์ พุธ ศุกร์ นอกเวลาราชการ และวันเสาร์เต็มวัน เปิดรับสมัครทุกสาขา
*ยกเว้นสาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1.โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 2 รอบที่ 1
2.โครงการโควตา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2567
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัว เวลา 8.30 น. ณ อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการต่อปริญญาไปที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์ BBR-D
สมัครได้แล้ววันนี้ เรียน 3 ภาคการศึกษา
ฝึกงานสถานประกอบจริง 5 เดือน
เรียนจันทร์ พุธ ศุกร์ นอกเวลาราชการ และวันเสาร์เต็มวัน เปิดรับสมัครทุกสาขา
*ยกเว้นสาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน LINE Official https://lin.ee/rMrfMxs
#ปริญญาใบที่2 #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #KMUTNB #มจพ. #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ # คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. #BID #สมัครเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
1. โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) TCAS 1 Portfolio รอบที่ 2
2. โครงการโควตา ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
3. โครงการโควตา กลุ่ม โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
🚫สัมภาษณ์จากเดิม วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567
🗓 เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567
เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และไม่เสียโอกาสในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย จึงทำการเปลี่ยนแปลงตามวันดังกล่าว
#TCAS67 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. #มจพ. #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านเพิ่มเติม