ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ TCAS 4 โครงการรับตรง สำหรับวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ TCAS 4 โครงการรับตรง สำหรับวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567
โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติในเอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TCAS 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TCAS 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567
โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติในเอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ TCAS 4 โครงการรับตรง สำหรับวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 1)

ประกาศ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ TCAS 4 โครงการรับตรง สำหรับวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567
โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติในเอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 รอบที่ 2 

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ โครงการปริญญาตรีใบที่ 2 รอบที่ 2 
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
หรือลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/iRknm
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ขั้นตอนต้องปฏิบัติดังนี้
1. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin
ระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2567
ข้อปฏิบัติอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

 

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (รอบที่ 1)

สามารถตรวจสอบรายชื่อตามประกาศด้านล่าง หรือที่ลิงค์  https://shorturl.asia/H0VdT

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัว เวลา 8.00 น. ณ อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567
เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับปวช. และ ปวส.
โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มีขั้นตอนต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin
ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2567
ข้อปฏิบัติอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

อ่านเพิ่มเติม