เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นักศึกษาโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.สมยศ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการเครือบิทไว้ส์ กรุ๊ป และบุคลากรของบริษัทให้การต้อนรับ