ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหา…

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหา…

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

วิดิโอแนะนำคณะ