รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา

พิธีทำบุญคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2567

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 รอบ 2 สอบสัมภาษณ์ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาส สำหรับผู้เรียนดี ระดับ ปวช. และ ปวส.

Facebook iconFacebookLINE iconLine

(sparkle)สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท โอกาสสุดท้ายห้ามพลาด

โครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ที เอ็ม ที สตีล จำกัด (มหาชน)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพ พิชิตการค้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 2

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการปริญญาตรีใบที่ 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2567

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 2 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรง

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูต

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหก

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับที่ 5)

รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก Facebook iconFacebookL

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะทุกท่านที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี 2566

Facebook iconFacebookLINE iconLine

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับที่ 4)

รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก Facebook iconFacebookL

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ใบที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลัก

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก Facebook iconFacebookLINE ico

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. MOU กับ โรงแรม ไอเอชจี (ประเทศไทย)

ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มห

โครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริการด้วยใจ Service Mind to Service Excellence for Customer Satisfaction”

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย

Facebook iconFacebookLINE iconLine

โครงการสัมนาวิชาการ HR Analytics เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

Facebook iconFacebookLINE iconLine

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. รับ

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสื่อการสอนนอกห้อง

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3 “ก

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ติดปีก HR ยุค Next Normal ด้วย Digital Transformation”

📣คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเท

ฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันสโมสรนักศึกษาของ

งานวันสหกิจศึกษา “COOP Day 2566”

ด้วยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย

ครบรอบ 64 ปี มจพ. “นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหน

บริษัท ไมเนอร์ฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพ

       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโ

ประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ

สัมมนาวิชาการ  “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์”

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดเสวนาวิชาการ ห

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ฟรี!

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เขย่าโล

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภา

มอบทุนการศึกษาให้ทีม iRAP Robot

คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มอบทุนการศึกษาให้

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือทางวิช

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ พิชิตความสำเร็จด้วย Mindset เชิงบวก

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้

แผนเผชิญเหตุกรณีนักศึกษาติดโควิด 19 จากงานบริการสุขภาพ มจพ.

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันทางวิชาการ ปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอแจ้งผลการตัดสินการแข

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (BID) และคณะครุศาสตร์อ

แจ้งผลการตัดสินการแข่งขันทางวิชาการ ปีที่ 2 รอบคัดเลือก

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอแจ้งผลการตัดสินการแข

ประกาศรายชื่อสอบ K-StEP Test ออนไลน์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ร

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย (ฟรี)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ฟรี) ในหัวข้อ “ปรับตัว

ร่วมสนทนาออนไลน์ (ฟรี)

ต้องยอมรับว่า การทำงานในปัจจุบัน ทุกองค์กรนั้นมีคว

BID OPEN HOUSE 2022

พบกับกิจกรรม OPEN HOUSE “เปิดบ้านคณะพัฒนาธุร

จดหมายข่าวคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์

จดหมายข่าวคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2564

  Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันทางวิชาการ “การวางแผนธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม 4.0”

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันทางวิชาการ

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานการแข่งขันทางวิชาการ “Designed Prototype and BIZ Plan Challenge 2021” ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Facebook iconFacebookLINE iconLine