ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)

Facebook iconFacebookLINE iconLine

จดหมายข่าวคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

Facebook iconFacebookLINE iconLine

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2

Facebook iconFacebookLINE iconLine

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เค.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์

ประกาศ มจพ. เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 15

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 13

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 4

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 11

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 9

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 8

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง การปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฉบับที่ 7

Facebook iconFacebookLINE iconLine

แนวทางการจัดการเรียนการสอนเทอม 1/2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ฉบับที่ 6

Facebook iconFacebookLINE iconLine

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ Direct Admission TCAS 4 วุฒิ ม.6

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. ฉบับที่ 5 เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ “การวางแผนธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม 4.0” รอบตัดสิน วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 256

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันทางวิชาการ

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. ฉบับที่ 4 เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาฝึกงานสหกิจศึกษา และรายวิชาโครงงานพิเศษฯ

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 2 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน 2564

ประกาศผลสอบนักศึกษาใหม่ :: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

ประกาศผลการตัดสินงานประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2564

ข้อมูลอ้างอิงการประกาศผลการตัดสิน Facebook iconFac

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดทำการ มจพ. เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 7

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 6

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 5

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 6

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางใช้ห้องปฏิบัติการ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางการจักการเรียนการสอนในช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS 1 PORTFOLIO 2564

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก Facebook iconFacebookLINE icon

ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางการจักการเรียนการสอนในช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

Facebook iconFacebookLINE iconLine

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

Facebook iconFacebookLINE iconLine