รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา

พิธีทำบุญคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2567

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 รอบ 2 สอบสัมภาษณ์ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาส สำหรับผู้เรียนดี ระดับ ปวช. และ ปวส.

Facebook iconFacebookLINE iconLine

(sparkle)สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท โอกาสสุดท้ายห้ามพลาด

โครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณ

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ที เอ็ม ที สตีล จำกัด (มหาชน)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพ พิชิตการค้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 2

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการปริญญาตรีใบที่ 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปี 2567

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 2 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรง

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

Facebook iconFacebookLINE iconLine

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูต

ขอเรียนเชิญ สัมมนาวิชาการ กลยุทธ์การบริหารคนต่าง Gen ด้วย “Soft Power“

สัมมนาฟรี!!!! ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ น

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ

Facebook iconFacebookLINE iconLine

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฉบับที่ 5)

รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก Facebook iconFacebookL

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

Facebook iconFacebookLINE iconLine

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะทุกท่านที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี 2566

Facebook iconFacebookLINE iconLine

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ใบที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลัก

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2 สำหรั

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1.โครงการโควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก Facebook iconFacebookLINE ico

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

    เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่

ประกาศ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำป

เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก ฉบับที่ 1  ฉบับที่ 2 F

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. MOU กับ โรงแรม ไอเอชจี (ประเทศไทย)

ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มห

โครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริการด้วยใจ Service Mind to Service Excellence for Customer Satisfaction”

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Facebook iconFacebookLINE iconLine

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย

Facebook iconFacebookLINE iconLine

โครงการสัมนาวิชาการ HR Analytics เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

Facebook iconFacebookLINE iconLine

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. รับ

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ พิชิตความสำเร็จด้วย Mindset เชิงบวก

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย

Facebook iconFacebookLINE iconLine

ประกาศผลการตัดสินงานประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ ประจำปี 2564

ข้อมูลอ้างอิงการประกาศผลการตัดสิน   Facebook

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ฉบับที่ 5

Facebook iconFacebookLINE iconLine