กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 9 – 21 พฤษภาคม 2565
ตรวจสอบตารางสอบได้ที่ คลิก