ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 2

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 2
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
หรือลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/Swn7p
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ขั้นตอนต้องปฏิบัติดังนี้
1. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin
ระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2567
ข้อปฏิบัติอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

 

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 2 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 2 รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 เมษายน 2567 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัว เวลา 8.30 น. ณ อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

 

อ่านเพิ่มเติม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) (ชื่อเดิมรู้จักกันในนาม “เทคนิคไทยเยอรมัน”) ก่อตั้งเมื่อปี
พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมัน เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการพัฒนาผู้บริหาร) สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี และระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (X-DBR) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี

โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมเกษตรทันสมัย และธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลเพื่อการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนและวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และศึกษาดูงานในบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบอัจฉริยะควบคุมกระบวนการผลิตและบริการ

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bid.kmutnb.ac.th/
เปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ https://grad.admission.kmutnb.ac.th/  ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 12 พฤษภาคม 2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชราพร  คาบเพชร์ 088 432 4096 หรือคุณปัญชิกา บุญทับ 06 4392 9355
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3510
, 3818 หรือ LINE : https://lin.ee/jozU3Rs

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 รอบที่ 1
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัว เวลา 8.00 น. ณ อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตรวตสอบรายชื่อได้ที่ https://get-qr.com/4uEc3h

อ่านเพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญ สัมมนาวิชาการ กลยุทธ์การบริหารคนต่าง Gen ด้วย “Soft Power“

สัมมนาฟรี!!!!

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักบริหารงานบุคคล ครู อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป…เข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อยอดฮิตแห่งปี 67

🎗 สัมมนาวิชาการ กลยุทธ์การบริหารคนต่าง Gen ด้วย “Soft Power
🎉 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
🏘 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

✨️พบกับ ดร.รณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coaching และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวหน้าของประเทศ

# จัดโดยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) รุ่นที่ 21

✍🏻🔜 สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั้งได้ที่ :https://forms.gle/FaiQNTTE2eQyop5h9

อ่านเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีนำเสนอองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ และสกัดออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ ในงานได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กล่าวเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กรจนเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุม 96-414 ชั้น 4 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม