ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567
เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับปวช. และ ปวส.
โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มีขั้นตอนต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin
ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2567
ข้อปฏิบัติอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2567

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2567 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมัชฌันติการาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ครบรอบปีที่ 9 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลและระลึกถึงการก่อตั้งคณะฯ

 

อ่านเพิ่มเติม

(sparkle)สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท โอกาสสุดท้ายห้ามพลาด

โครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

🌟 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (X-MBR)

📝 สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/

📖 รายละเอียดหลักสูตร : https://bid.kmutnb.ac.th/2020/?page_id=9383

📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
LINE : https://lin.ee/jozU3Rs

อ่านเพิ่มเติม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ที เอ็ม ที สตีล จำกัด (มหาชน)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพ พิชิตการค้า คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล
กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นายประวาส สันตวะกุล กรรมการผู้อำนวยการสายงาน
ปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีร่วมกัน
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (
Cooperative and
Work Integrated Education) อีกทั้ง บริษัท ที เอ็ม ที สตีล จำกัด (มหาชน) ยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
เหล็กครบวงจร พร้อมด้วยศูนย์บริการตัดและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยบริษัทมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนา
สิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ ผสานการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้า ทั้งในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการนี้ คณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ ณ โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 2

ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ โครงการโควต้าโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 2
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
หรือลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/Swn7p
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ขั้นตอนต้องปฏิบัติดังนี้
1. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin
ระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2567
ข้อปฏิบัติอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

 

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 2 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 2 รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 เมษายน 2567 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัว เวลา 8.30 น. ณ อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

 

อ่านเพิ่มเติม