ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี และ 4 ปี
เพื่อเข้าสอบ K-StEP Test ออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบในครั้งแรก)
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
ข้อปฏิบัติในการสอบ อ่าน
รายละเอียดการสอบ http://kstep.kmutnb.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3808 (คุณสุทธิมน)