คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ของสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ และ
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน โปรดเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat คลิกเพื่อเข้าร่วม
ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
ตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คลิก
ตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ คลิก