คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ขอแจ้งผลการตัดสินการแข่งขันทางวิชาการ ปีที่ 2
“การวางแผนธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม” ประจำปี 2565
       —————————การแข่งขันรอบคัดเลือก—————————

ประกาศผลการแข่งขัน คลิก
ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก

หมายเหตุ
1. การประกาศผลไม่ได้เรียงลำดับตามคะแนน หากลำดับกลุ่มที่ไม่ถูกต้อง ให้ยึดชื่อผลงานเป็นหลัก
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (ไฟล์ PDF.) และไฟล์โปสเตอร์ขนาด A1
เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพิจารณาไม่เกินวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.
ทางช่องทางที่คณะกำหนด
3. ในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านเข้ารอบมีเวลาในการนำเสนอผลงานกลุ่มละไม่เกิน 15 นาที