คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาโท-เอก หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ ในยุคดิจิทัล
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR)
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (X-DBR)

โดยหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ด้านการเกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลเพื่อการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนและวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ คลิก
สมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ สมัครเรียน
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัญชิกา บุญทับ
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3510, 3818 หรือ 06 4392 9355
LINE : https://lin.ee/jozU3Rs
E-mail : bhrd.bid.kmutnb@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/BID.KMUTNB