คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot

รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และผู้บริหารของคณะ ได้เข้าร่วมงานวันเกียรติยศแสดงความยินดีแก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย
เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

“ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก World RoboCup Rescue 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ Best-in-class Mobility (รางวัลหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยมของโลก) และ Best team description papers (รางวัลนำเสนอข้อมูลทีมหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมของโลก)”  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันเกียรติยศแสดงความยินดีแก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์ มจพ.