กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ คลิก
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ที่ คลิก (รออัพเดทอีกครั้ง)
ตรวจสอบตารางสอบและเงื่อนไขการสอบได้ที่ ตรวจสอบ (รออัพเดทอีกครั้ง)

หากไม่มีชื่อในการเข้าสอบกลางภาค โปรดแจ้งได้ที่ https://forms.gle/iHKt5NU5NqYn1JLh6
แจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ

ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม