คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมฉลองครบรอบ 65 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยจัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ”Digital Innovation Capabilities for Sustainable Business and Industry Competitiveness” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป) ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับจำนวนจำกัด 400 ที่นั่ง (รับของว่างพร้อมของที่ระลึกและเกียรติบัตร) ลงทะเบียนเข้าสัมนาได้ที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/8DGJd
สอบถามรายละเอียดได้ทาง Line Openchat : https://shorturl.asia/fZdU1