เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาใบที่ 2
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต้องการต่อปริญญาไปที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ ทรัพยากรมนุษย์ BBR-D
สมัครได้แล้ววันนี้ เรียน 3 ภาคการศึกษา
ฝึกงานสถานประกอบจริง 5 เดือน
เรียนจันทร์ พุธ ศุกร์ นอกเวลาราชการ และวันเสาร์เต็มวัน เปิดรับสมัครทุกสาขา
*ยกเว้นสาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน LINE Official https://lin.ee/rMrfMxs
#ปริญญาใบที่2 #รับสมัครนักศึกษาใหม่ #KMUTNB #มจพ. #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ # คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. #BID #สมัครเรียน