ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1.โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 2 รอบที่ 1
2.โครงการโควตา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 มกราคม 2567
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัว เวลา 8.30 น. ณ อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก