ประกาศคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อโครงการ
1.โควตาเรียนดี ม.6 (Portfolio) TCAS 1 ครั้งที่ 2
2.โควตา ร่วมกับ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
3.โควตา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดดูรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
หรือลิงค์นี้ได้เลยค่ะ https://shorturl.asia/8Au3d
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ขั้นตอนต้องปฏิบัติดังนี้
1.เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567
ที่ลิงค์ https://student.mytcas.com/th
2. ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา https://reg.kmutnb.ac.th/registrar/applogin ระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567
ขั้นตอนอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก