เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ใบที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 (ยกเว้น สาขาบริหารธุรกิจ) ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566 สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 โดยต้องมี Transcript มายื่นในวันมอบตัว
สามารถสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th รายละเอียดหลักสูตร ดูได้ที่ https://bid.kmutnb.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3808, 3813 LINE : https://lin.ee/rMrfMxs