สัมมนาฟรี!!!!

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักบริหารงานบุคคล ครู อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป…เข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อยอดฮิตแห่งปี 67

🎗 สัมมนาวิชาการ กลยุทธ์การบริหารคนต่าง Gen ด้วย “Soft Power
🎉 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
🏘 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

✨️พบกับ ดร.รณพรหม ชุนงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coaching และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวหน้าของประเทศ

# จัดโดยคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (X-MBR) รุ่นที่ 21

✍🏻🔜 สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั้งได้ที่ :https://forms.gle/FaiQNTTE2eQyop5h9