ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการหลักสูตรปริญญาตรี ใบที่ 2 รอบที่ 1
สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 3 เมษายน 2567
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัว เวลา 8.00 น. ณ อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ตรวตสอบรายชื่อได้ที่ https://get-qr.com/4uEc3h