ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS 2 รอบที่ 2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 เมษายน 2567 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัว เวลา 8.30 น. ณ อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม