โครงการพัฒนาผู้บริหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

🌟 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (X-MBR)

📝 สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/

📖 รายละเอียดหลักสูตร : https://bid.kmutnb.ac.th/2020/?page_id=9383

📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
LINE : https://lin.ee/jozU3Rs