ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2567 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมัชฌันติการาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ครบรอบปีที่ 9 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลและระลึกถึงการก่อตั้งคณะฯ