ประกาศ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TCAS 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2567
โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติในเอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ