ประกาศ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ TCAS 4 โครงการรับตรง สำหรับวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567
โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติในเอกสารแนบท้ายตามประกาศรายชื่อ