กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ คลิก
ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบได้ที่ คลิก (รออัพเดทอีกครั้ง)
ตรวจสอบตารางสอบและเงื่อนไขการสอบได้ที่ ตรวจสอบ (รออัพเดทอีกครั้ง)

หากไม่มีชื่อในการเข้าสอบกลางภาค โปรดแจ้งได้ที่ https://forms.gle/iHKt5NU5NqYn1JLh6
แจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ

ชั้น 2 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประการผลการศึกษา 2/2564

ประกาศผลการศึกษาของคณะ
นักศึกษาสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ได้ที่ ระบบตรวจสอบผลการเรียน http://grade-report.icit.kmutnb.ac.th/
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประเมินผู้สอน สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565
ที่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/index.jsp

อ่านเพิ่มเติม

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤษภาคม 2565
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ คลิก
ตรวจสอบตารางสอบและเงื่อนไขการสอบได้ที่ ตรวจสอบ

แจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ
0 2555 2000 ต่อ 3808 (คุณพันธุ์ทิพย์)

อ่านเพิ่มเติม