TCAS 4 Direct Admission เปิดรับตั้งแต่บัดนี้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรี คลิก

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจ
และอุตสาหกรรมสู่ระดับนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี เราจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาและเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและนำไปใช้ทำงานได้จริงในสถานประกอบการ

TCAS  4 Direct Admission
คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) ไม่กำหนด GPA
(2) วุฒิ ม.6
(3) วุฒิ ปวช.
(4) วุฒิ ปวส. ไม่มีประสบการณ์ทำงาน
(5) วุฒิ ปวส. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
(กรณีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษามีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม น้อยกว่า 1 ปี ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม)
จำนวนที่รับสมัคร
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ม.6 (16101) 10 คน
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ปวช. (16101) 5 คน
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ปวส. ไม่มีประสบการณ์ (16304) 10 คน
– สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ปวส. มีประสบการณ์ (16305) 10 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ม.6 (16102) 10 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ปวช. (16102) 5 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ปวส. ไม่มีประสบการณ์ (16301) 10 คน
– สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ วุฒิ ปวส. มีประสบการณ์ (16302) 10 คน
*จำนวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการพิจารณา
เกณฑ์การพิจารณา
(1) สอบสัมภาษณ์

(2) ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา
กำหนดการรับสมัคร
วุฒิ ปวช. ปวส. รับสมัคร 11 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2565
วุฒิ ม.6 รับสมัคร 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
วุฒิ ม.6

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  25,000 บาท
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  25,000 บาท
วุฒิ ปวช.
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  25,000 บาท
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  25,000 บาท
วุฒิ ปวส.
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์  19,000 บาท
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ  27,000 บาท

การสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp
ตรวจสอบคุณวุฒิก่อนสมัครได้ที่ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/Information/GradCondCheck
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิชาการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3808 หรือ 08 6046 5741 (คุณพันธุ์ทิพย์ ทรัพย์ผลไทย)

สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรี คลิก

อ่านเพิ่มเติม

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย (ฟรี)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (ฟรี) ในหัวข้อ
“ปรับตัวอย่างไรให้องค์การเติบโตในระบบนิเวศใหม่ทางธุรกิจ
Sustainable growth in new business ecosystem”
ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
โดยท่านวิทยากรมากประสบการณ์ ดร.พัทธนนท์ เปรมสมิทธ์
อย่ารอช้า ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง

https://forms.gle/ES6stQbBse2tNuVDA

และลุ้นรับกระเป๋าผ้าสุดเก๋ จากการร่วมสนุกกับกิจกรรมในระหว่างรับฟังสัมมนา
โดยจะจัดส่งถึงที่ให้กับทุกท่านที่ร่วมสนุก

อยากรู้วิธีปรับตัว ปรับองค์กรให้พัฒนา ก้าวทันโลก
ต้องมาร่วมฟัง แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน แล้วพบกันนะคะ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสนทนาออนไลน์ (ฟรี)

ต้องยอมรับว่า การทำงานในปัจจุบัน ทุกองค์กรนั้นมีความแตกต่างและหลากหลายกันเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของวัฒนธรรม ภาษา และช่วงอายุในการทำงาน ดังนั้น ในฐานะของคนที่ทำงาน และผู้ที่ต้องบริหารบุคคลที่มีความหลากหลายเช่นนี้ จะดำเนินการอย่างไรให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมาร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่คร่ำหวอดในวงการ HR และการทำงานในองค์กรพหุวัฒนธรรม และ Special Tips คำแนะนำสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะเข้าทำงานในองค์กรแบบนี้ ควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้ได้งานที่อยากทำ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมจึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมสนทนากันในหัวข้อ
Adaptation to Working in a Multicultural Organization
“ปรับตัวอย่างไรกับการทำงานในองค์กรพหุวัฒนธรรม”
โดย คุณพรพนัช เกษมทวีศักดิ์ Senior Talent Acquisition Partner, Schneider Thailand
ร่วมสนทนากันได้ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ลงทะเบียนร่วมสนทนาได้ที่ https://forms.gle/RcYiQjRgak13rAiN8
อ่านเพิ่มเติม

BID OPEN HOUSE 2022

พบกับกิจกรรม OPEN HOUSE
“เปิดบ้านคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม”
วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น.
งานนี้ดี มีสาระ นะจะบอกให้ อย่าพลาด!
Live พร้อมกันที่เพจคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเท่านั้น 😊
(กดไลค์ กดแชร์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลด้วยนะจ๊ะ)
พบกันนะคะ https://www.facebook.com/BID.KMUTNB
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2567

1. ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 1

2. ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 2

3. ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 3

4. ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 4

5. ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2

6. ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท

7.ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาเอก 

         สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาตรี

    สมัครเรียนออนไลน์ระดับปริญญาโทและเอก

อ่านเพิ่มเติม