ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3
“การเขียนแผนธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม”

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กำหนดจัดแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ของทั้ง 2 สาขาวิชา ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เป็นรูปธรรม และส่งเสริมการแข่งขันทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนธุรกิจของ
นักศึกษา ที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัดงานแข่งขันรอบตัดสินมีขึ้น
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เข้าร่วมตัดสินด้วย ดังนี้
1.ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ (ผู้อำนวยการ Solution Business บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด)
2.ดร.พัทธนนท์  เปรมสมิทธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเดพธ์ คอนซัลติ้ง จำกัด)
3.ดร.รุ่งรัตน์ สร้อยเงิน (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์การค้าไอที สแควร์) ซึ่งการแข่งขัน
ในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยผู้เข้าแข่งขันยังได้รับข้อเสนอแนะและแรงบันดาลใจจากคณะกรรมการ
ตัดสิน ที่เป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้จริง โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ (ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท Space self จำกัด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตู้เสื้อผ้าสารพัดประโยชน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท GOOD HEALTH จำกัด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ไม้อเนกประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท แชร์ช็อป (share shop)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้บันได

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ติดปีก HR ยุค Next Normal ด้วย Digital Transformation”

📣คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเรียนเชิญบุคลากรในสายงาน HR หรือท่านที่มีความสนใจ เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ
📌”ติดปีก HR ยุค Next Normal ด้วย Digital Transformation”

📅 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น.)
📍ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.

🗣Speaker
ดร.อิศรา ดิสรเตติวัฒน์
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที่ปรึกษา ซี.เอส.อาร์ กรุ๊ป จำกัด
นักวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2543 และ HR Speacialist

🔴รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง (รับของที่ระลึกเมื่อลงทะเบียนวันสัมมนา)
🖍ลงทะเบียนเข้าสัมนาได้ที่ลิ้งค์ https://bit.ly/41RZkAV
📱สอบถามรายละเอียดได้ทาง Line Openchat https://line.me/ti/g2/y8YbiAUsIX4Xu0NBWCS7YNMdaJTtlNCgddRTCw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับโท-เอก 2566

โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับบัณฑิตศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

🌟 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
🚩 ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (S-MBR, X-MBR)
🚩 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (X-DBR)

📝 สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566
ที่ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/

📖 รายละเอียดหลักสูตร
⚡️ปริญญาโท : https://bid.kmutnb.ac.th/2020/?page_id=9383
✨ ปริญญาเอก : https://bid.kmutnb.ac.th/2020/?page_id=9385

📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
LINE : https://lin.ee/jozU3Rs
E-mail : bhrd.bid.kmutnb@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม

ฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันสโมสรนักศึกษาของคณะ จัดกิจกรรม “ฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์ BID”
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. ณ สนามฟุตบอล
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นความผูกพันธ์
ความสามัคคี และมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

โดยผู้เข้าแข่งขันได้แก่ทีมของสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR)  และทีมของ
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) โดยผลการแข่งขัน
ทีม BBR ชนะ ทีม BMS
ด้วยคะแนน 3 – 1

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

งานวันสหกิจศึกษา “COOP Day 2566”

ด้วยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้ร่วมกับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
และคณะต่างๆ จัดงานวันสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอผลงานด้วย Poster เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยไปประกวดในระดับเครือข่ายต่อไป

ในการจัดงานวันสหกิจศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา
ให้นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทราบ โดยผลงานที่นำเสนอและ
ประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสังคมศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม ประเภทวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนานาชาติ

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น ก็เปรียบเสมือนผู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สหกิจศึกษาได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกสหกิจศึกษา มานำเสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยในปีนี้ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ส่งผลงานเข้าประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ผลงาน ดังนี้

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 6 ผลงาน

 • นายชัยวุฒิ อนุกูล รหัสนักศึกษา 61-160116-1008-9
  ชื่อผลงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา :
  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
 • นางสาวสุวรรณพร ตันสถิรานันท์ รหัสนักศึกษา 61-160116-1014-3
  ชื่อผลงาน การศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจร่วมงานกับร้านอาหาร TPC
 • นายภัทร รุจาคม รหัสนักศึกษา 61-160116-2107-2
  ชื่อผลงาน ระบบรายงานยอดขายแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายจัดซื้อ
 • นางสาวปวิชญา ประกอบเขาทอง รหัสนักศึกษา 61-160116-1020-8
  ชื่อผลงาน กระบวนการสื่อสารการตลาดเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรในช่วงโควิด-19 กรณีศึกษา :
  บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • นายจตุรภัทร พิพัฒวงศ์เจริญ รหัสนักศึกษา 61-160116-1007-1
  ชื่อผลงาน การศึกษาขวัญกำลังใจของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19
  กรณีศึกษา : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • นายชาตรี ธนาประเสริฐกรณ์ รหัสนักศึกษา 61-160116-1110-7
  ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ จำนวน 1 ผลงาน

 • นางสาวชาลินี นาคเจริญ รหัสนักศึกษา 61-160216-1106-1
  ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณภาพจากทีมผู้จัดงาน

อ่านเพิ่มเติม

ครบรอบ 64 ปี มจพ. “นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 64 ปี (19 กุมภาพันธ์) จึงได้จัดงาน
วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”
เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร
ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยพร้อมกับประกาศเกียรติคุณ
ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากร และนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมถึงทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี
มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งบรรยากาศในงาน
เป็นไปอย่างอบอุ่นและเห็นถึงการก้าวหน้าต่อไปของ มจพ.

ในช่วงเช้า รศ.ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี ให้เป็นตัวแทนของส่วนงานเข้าร่วมพิธีรำลึกถึง
ทวาปูชนียาจารย์ ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ท่าน คือ

– ดร.โกมล บัวเกตุ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
– ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ในโอกาสนี้ คณะขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน เข้าร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์
ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/index.php

ชมวิดีทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wZ7VfdpB3k0
รับชมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=TPb_cAECyEQ&t=2s
รับชมพิธีประกาศเกียรติคุณได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BaW5B-IFJ7A&t=1s

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มจพ.

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ไมเนอร์ฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพ

       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 10 จัดโดย บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
       โดยวานนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช ธรรมกรณ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 10 ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา และส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ โดย บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน ในเรื่องของการพัฒนาโครงการ MCU (Minor Corporate University) เพื่อพัฒนาสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาสแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่การมีส่วนร่วมกับสมาชิกชุมชน จนถึงการจ้างงานผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภายในงานยังมีรุ่นพี่ MCU มากล่าวแสดงความยินดีแก่รุ่นน้องและสร้างแรงบันดาลใจที่ดี ตลอดจนเล่าถึงโอกาสที่ดีที่ตนได้รับจาก MCU ดังคำกล่าวที่ว่า ไมเนอร์สร้างคน เพื่อให้คนสร้างชาติ
       ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

       ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 นักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในหลักสูตรสหกิจศึกษาและเข้ารับเกียรติบัตรวิชาชีพในงานนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว พันธุ์ทิพย์

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) TCAS1

       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
ในรอบ TCAS 1 ทั้งช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ
จะต้องถือ
ปฏิบัติตามหมายเหตุท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด
 
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS1 (ช่วงที่ 2)

       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศ
ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จนกว่าจะได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
(Clearing House) โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปฏิบัติตามประกาศ
 
ตรวจสอบประกาศรายชื่อ คลิก

อ่านเพิ่มเติม