ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสื่อการสอนนอกห้องเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีที่ 2
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสื่อการสอนนอกห้องเรียน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีที่ 2
โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความมีจิตอาสา ความสามัคคีและ
ประสบการณ์อันดีให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนการได้ช่วยสร้างพื้นที่
ในการเรียนรู้ด้วยหลักการพัฒนาสมอง หรือ Brain-Based Learning และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียน
บ้านทุ่งโป่งอีกด้วย ในปัจจุบันโรงเรียน
บ้านทุ่งโป่ง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษ
โดยมีนักเรียนทั้งหมด 55 คน

กิจกรรมหลักที่ทางคณะได้เข้าไปพัฒนาสถานศึกษา คือ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี ในการปรับปรุง
สนามเด็กเล่น
ที่ทรุดโทรมให้มีความพร้อมใช้งานมากขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆ และสร้างสื่อในการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่กระตุ้นให้สมองคิดและ
ทำงานแบบท้าทาย เพื่อให้นักเรียนได้คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทุกด้าน ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นรากฐานไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง
และมีความสุขต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ

ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3
“การเขียนแผนธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุตสาหกรรม”

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม กำหนดจัดแข่งขันทางวิชาการ ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ของทั้ง 2 สาขาวิชา ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เป็นรูปธรรม และส่งเสริมการแข่งขันทักษะการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเขียนแผนธุรกิจของ
นักศึกษา ที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัดงานแข่งขันรอบตัดสินมีขึ้น
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เข้าร่วมตัดสินด้วย ดังนี้
1.ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ (ผู้อำนวยการ Solution Business บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด)
2.ดร.พัทธนนท์ เปรมสมิทธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเดพธ์ คอนซัลติ้ง จำกัด)
3.ดร.รุ่งรัตน์ สร้อยเงิน (ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์การค้าไอที สแควร์) ซึ่งการแข่งขัน
ในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยผู้เข้าแข่งขันยังได้รับข้อเสนอแนะและแรงบันดาลใจจากคณะกรรมการ
ตัดสิน ที่เป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้ได้จริง โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ (ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท Space self จำกัด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ตู้เสื้อผ้าสารพัดประโยชน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท GOOD HEALTH จำกัด
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ไม้อเนกประสงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท)
ชื่อแผนธุรกิจ : บริษัท แชร์ช็อป (share shop)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : เก้าอี้บันได

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ติดปีก HR ยุค Next Normal ด้วย Digital Transformation”

📣คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอเรียนเชิญบุคลากรในสายงาน HR หรือท่านที่มีความสนใจ เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ
📌”ติดปีก HR ยุค Next Normal ด้วย Digital Transformation”

📅 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น.)
📍ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.

🗣Speaker
ดร.อิศรา ดิสรเตติวัฒน์
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที่ปรึกษา ซี.เอส.อาร์ กรุ๊ป จำกัด
นักวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2543 และ HR Speacialist

🔴รับจำนวนจำกัด 100 ที่นั่ง (รับของที่ระลึกเมื่อลงทะเบียนวันสัมมนา)
🖍ลงทะเบียนเข้าสัมนาได้ที่ลิ้งค์ https://bit.ly/41RZkAV
📱สอบถามรายละเอียดได้ทาง Line Openchat https://line.me/ti/g2/y8YbiAUsIX4Xu0NBWCS7YNMdaJTtlNCgddRTCw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

อ่านเพิ่มเติม

ฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันสโมสรนักศึกษาของคณะ จัดกิจกรรม “ฟุตบอลกระชับมิตรสานสัมพันธ์ BID”
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. ณ สนามฟุตบอล
อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 สาขาวิชา
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดเป็นความผูกพันธ์
ความสามัคคี และมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันขึ้น ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

โดยผู้เข้าแข่งขันได้แก่ทีมของสาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR)  และทีมของ
สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) โดยผลการแข่งขัน
ทีม BBR ชนะ ทีม BMS
ด้วยคะแนน 3 – 1

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

งานวันสหกิจศึกษา “COOP Day 2566”

ด้วยสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน ได้ร่วมกับคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
และคณะต่างๆ จัดงานวันสหกิจศึกษา และการประกวดการนำเสนอผลงานด้วย Poster เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยไปประกวดในระดับเครือข่ายต่อไป

ในการจัดงานวันสหกิจศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษา
ให้นักศึกษา สถานประกอบการ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปทราบ โดยผลงานที่นำเสนอและ
ประกวดแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทสังคมศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม ประเภทวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และนานาชาติ

สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษานั้น ก็เปรียบเสมือนผู้ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สหกิจศึกษาได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการออกสหกิจศึกษา มานำเสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อันจะนำไปสู่การพัฒนางานสหกิจศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยในปีนี้ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ส่งผลงานเข้าประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น
ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 7 ผลงาน ดังนี้

สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 6 ผลงาน

 • นายชัยวุฒิ อนุกูล รหัสนักศึกษา 61-160116-1008-9
  ชื่อผลงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษา :
  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
 • นางสาวสุวรรณพร ตันสถิรานันท์ รหัสนักศึกษา 61-160116-1014-3
  ชื่อผลงาน การศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจร่วมงานกับร้านอาหาร TPC
 • นายภัทร รุจาคม รหัสนักศึกษา 61-160116-2107-2
  ชื่อผลงาน ระบบรายงานยอดขายแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายจัดซื้อ
 • นางสาวปวิชญา ประกอบเขาทอง รหัสนักศึกษา 61-160116-1020-8
  ชื่อผลงาน กระบวนการสื่อสารการตลาดเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรในช่วงโควิด-19 กรณีศึกษา :
  บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • นายจตุรภัทร พิพัฒวงศ์เจริญ รหัสนักศึกษา 61-160116-1007-1
  ชื่อผลงาน การศึกษาขวัญกำลังใจของบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19
  กรณีศึกษา : บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • นายชาตรี ธนาประเสริฐกรณ์ รหัสนักศึกษา 61-160116-1110-7
  ชื่อผลงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ จำนวน 1 ผลงาน

 • นางสาวชาลินี นาคเจริญ รหัสนักศึกษา 61-160216-1106-1
  ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ซี.โอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขอบคุณภาพจากทีมผู้จัดงาน

อ่านเพิ่มเติม

ครบรอบ 64 ปี มจพ. “นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 64 ปี (19 กุมภาพันธ์) จึงได้จัดงาน
วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 “64 ปี มจพ. นวัตกรรมวิถี สู่เทคโนโลยีที่ยั่งยืน”
เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากร
ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยพร้อมกับประกาศเกียรติคุณ
ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากร และนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมถึงทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี
มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดงาน วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งบรรยากาศในงาน
เป็นไปอย่างอบอุ่นและเห็นถึงการก้าวหน้าต่อไปของ มจพ.

ในช่วงเช้า รศ.ดร.ชุลีวรรณ โชติวงษ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดี ให้เป็นตัวแทนของส่วนงานเข้าร่วมพิธีรำลึกถึง
ทวาปูชนียาจารย์ ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของ
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ท่าน คือ

– ดร.โกมล บัวเกตุ สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง
– ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ในโอกาสนี้ คณะขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน เข้าร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์
ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/index.php

ชมวิดีทัศน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wZ7VfdpB3k0
รับชมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=TPb_cAECyEQ&t=2s
รับชมพิธีประกาศเกียรติคุณได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=BaW5B-IFJ7A&t=1s

ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มจพ.

อ่านเพิ่มเติม

บริษัท ไมเนอร์ฯ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพ

       คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 10 จัดโดย บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
       โดยวานนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช ธรรมกรณ์ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้เป็นตัวแทนของหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรการฝึกวิชาชีพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 10 ณ โรงแรม อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา และส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ โดย บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ชัดเจน ในเรื่องของการพัฒนาโครงการ MCU (Minor Corporate University) เพื่อพัฒนาสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาสแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่การมีส่วนร่วมกับสมาชิกชุมชน จนถึงการจ้างงานผู้ที่สำเร็จการศึกษา ภายในงานยังมีรุ่นพี่ MCU มากล่าวแสดงความยินดีแก่รุ่นน้องและสร้างแรงบันดาลใจที่ดี ตลอดจนเล่าถึงโอกาสที่ดีที่ตนได้รับจาก MCU ดังคำกล่าวที่ว่า ไมเนอร์สร้างคน เพื่อให้คนสร้างชาติ
       ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

       ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2565 นักศึกษาของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพในหลักสูตรสหกิจศึกษาและเข้ารับเกียรติบัตรวิชาชีพในงานนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว พันธุ์ทิพย์

อ่านเพิ่มเติม

ประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ

สัมมนาวิชาการ  “เขย่าโลกธุรกิจด้วยการตลาดดิจิทัล เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย”
จัดโดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

การสัมมนาวิชาการระดับชาติจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมไทย
และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเกิดมุมมองในการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย
ตลอดจนสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม  

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โอกาส เตพละกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง
คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
กล่าวรายงาน และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทเบญจจินดา และคุณบูม หมู่ศิริเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจ
ออมนิชาแนล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และมี คุณกิติพงศ์ ตั้งกิจ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

การสัมมนาจัดขึ้น ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มจพ.

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุม 96-414 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ประธานกรรมการ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี อาจารีย์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กรรมการ)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม แกมขุนทด อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กรรมการ)
4. คุณภาศกร พันธุ์รอด หัวหน้างานแผนและการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (กรรมการและเลขานุการ)

โดยการตรวจประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินทุกประการ
ทางคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูง

อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษาให้ทีม iRAP Robot

คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มอบทุนการศึกษาให้แก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot

รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และผู้บริหารของคณะ ได้เข้าร่วมงานวันเกียรติยศแสดงความยินดีแก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย
เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

“ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก World RoboCup Rescue 2022 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ Best-in-class Mobility (รางวัลหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยมของโลก) และ Best team description papers (รางวัลนำเสนอข้อมูลทีมหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมของโลก)”  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันเกียรติยศแสดงความยินดีแก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพจาก ประชาสัมพันธ์ มจพ.

อ่านเพิ่มเติม
 • 1
 • 2